Vol.749女神王雨纯三亚旅拍脱粉色外衣露白色内衣配白丝吊袜诱惑写真[73P]_王雨纯_尤蜜荟

Vol.749女神王雨纯三亚旅拍脱粉色外衣露白色内衣配白丝吊袜诱惑写真[73P]_王雨纯_尤蜜荟

匏火∶宜煎救急诸药,取其顷刻能达经络也。 时珍曰∶按《唐书》有鼠,即此也。

 状若鹿形,头似狗,长尾。《临海志》言∶粤民喜啖猴头羹。

能知一年中吉凶,及千里外事。 日日敷目中,愈乃止。

故又能治消渴,压丹石毒。 鼠亦属子宫癸水,其目夜明,在卦属艮,其精在胆。

惟日本之倭丝为佳。不可同雉肉、蒲白、鱼、虾食,发恶疮。

《普济》∶治破伤风,手足颤掉,搐摇不已。诜曰∶作胶法∶细破寸截,以水浸七日令软,方煮之。

Leave a Reply