h视频福利在线视频

h视频福利在线视频

 先用逐寒荡惊汤,大辛大热之剂,冲开胸中寒痰,可以受药不吐,然后接用加味理中地黄汤,诸证自愈。隔二三日,止用附子二三分。

询之常常短气,投以理郁升陷汤,加龙骨、牡蛎各五钱,为脉数,又加玄参、生地、白芍各数钱,连服四剂。答曰∶肺与心同居膈上,左心房之血脉管,右心房之回血管,皆与肺循环相通,二脏之宣通热力,原有相助为理之妙。

治以卫生防疫宝丹,初服仍吐,服至二次,脉即徐出而愈。后愚诊视,其两目清白无火,竟昏愦不省人事,舌干如磋,却无舌苔。

故其立方,独本《内经》吐血、衄血,责重阳明不降之旨,用大黄直入阳明之腑,以降其逆上之热,又用黄芩以清肺金之热,使其清肃之气下行,以助阳明之降力,黄连以清心火之热,使其元阳潜伏,以保少阴之真液,是泻之实所以补之也。且自古论硫黄者,莫不谓其功胜桂、附,惟径用生者系愚之创见,而实由自家徐徐尝验,确知其功效甚奇,又甚稳妥,然后敢以之治病。

遂用大黄、肉桂细末各一钱和匀,更用生赭石细末煎汤送下,吐血顿愈,恼怒之梦,亦从此不作。喻嘉言《寓意草》中论之甚详。

诊其脉象甚迟濡,投以大热之剂毫不觉热,久服亦无效验。势非降逆、滋阴,镇心、解瘀之药并用不可。

Leave a Reply